Comparteix:

Col·lecció recursos

Organitza els aprenentatges d’una assignatura o d'un tema al voltant del desenvolupament de projectes que donen resposta a problemes de la vida real.

Utilitza els mecanismes dels jocs per motivar l'aprenentatge.

Basa l'aprenentatge en un cas real representatiu del futur professional de l'estudiantat.

Creació d'un escenari representatiu de la realitat on l'estudiantat posa en pràctica les seves habilitats i coneixements en un entorn segur.