L'estudiantat al centre d'un model docent en construcció col·lectiva


Docència

Model docent propi.


Estratègia

Identificació d'aprenentatges
més adients i eficients.


Formació

Compromesos amb els reptes socials, ambientals i ètics actuals.


Reflexió

Fonamentada sobre les aportacions dels diferents formats docents.

Notícies

Projectes Galàxia Aprenentatge 22-23 (26 projectes en marxa)

  • 7Aprenentatge basat en projectes
  • 7Aprenentatge basat en reptes
  • 3Aprenentatge-servei
  • 7Blended teaching/flipped classroom
  • 2Ludificació
  • 2Realitat virtual i/o augmentada