Comparteix:

Blended teaching i Flipped classroom

Combina l'aprenentatge presencial i en línia.

Aprenentatge basat en projectes.png


Sessions
1 o 2 h


Nombre d'estudiants
Grups grans (100-200) (en línia)
Grups mitjans (30-50)


Espai
Aula virtual (en línia)
Aula flexible i versàtil (presencial)

L’ensenyament combinat o blended teaching consisteix a combinar activitats docents presencials i en línia per utilitzar la tecnologia per a la millora de l'aprenentatge. S’hi poden incloure activitats molt diverses, des de gravar classes perquè els estudiants i les estudiants les puguin visualitzar quan vulguin, fins a fer videoclasses asíncrones o organitzar un seminari amb ponents internacionals mitjançant videoconferència. La flipped classroom és un tipus d’ensenyament combinat en què una part dels continguts teòrics es proporcionen mitjançant recursos digitals, com ara vídeos o lectures. L’estudiant els treballa abans de la classe i l'experiència a l'aula s’utilitza per consolidar els coneixements apresos, mitjançant dinàmiques i casos pràctics amb la interacció del docent i els companys i companyes. S'inverteix, així, el model tradicional en què el professor o professora explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien a casa sense ajuda.

DURADA DE LES SESSIONS:

Depèn de les dinàmiques que es facin a l’aula, entre 1 i 2 h.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

Les activitats en línia poden acollir un nombre gran d’estudiants (entre 100 i 200). En les activitats presencials, es recomana treballar en grups de 30-50.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Sistemes multimèdia de presentació i/o captació, videoconferència.

REQUERIMENTS D’ESPAI:

Per a les activitats en línia, es requereix una plataforma digital (com ara Atenea) ben estructurada. Per a les activitats presencials, es requereix una aula flexible i versàtil, on els estudiants i les estudiants puguin treballar en grups i que permeti canviar fàcilment la distribució.

ALTRES REQUERIMENTS:

En el cas que el professorat vulgui elaborar els vídeos docents, cal algun software per enregistrar-los i editar-los, i seria òptim disposar d’un equip de suport d'audiovisuals per elaborar-los. També cal tenir en compte que és molt important que els estudiants i les estudiants preparin les classes prèviament; de manera que és important una bona planificació de l’assignatura, comunicar-ne bé el calendari i utilitzar estratègies per garantir la feina prèvia.

BIBLIOGRAFIA:

EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: