Comparteix:

Simulació clínica

Creació d'un escenari representatiu de la realitat on l'estudiantat posa en pràctica les seves habilitats i coneixements en un entorn segur.

Aprenentatge basat en projectes.png


Sessions
1 o 2 h


Nombre d'estudiants
Grups mitjans (10-20)


Espai
Aula de simulació

La simulació és una metodologia docent molt utilitzada en els estudis de ciències de la salut. Consisteix a crear un escenari que representa una situació sanitària real i permet a l’estudiantat posar en pràctica les seves habilitats i coneixements, aprendre, avaluar i analitzar les pròpies accions en un entorn segur. L’objectiu d’aquesta metodologia és millorar la presa de decisions clíniques, el treball en equip i les pràctiques reflexives, com també augmentar la motivació per aprendre. És important destacar que aquesta activitat proporciona un entorn segur per al “pacient”, ja que es realitza utilitzant un pacient simulat, com pot ser un maniquí, o un pacient estandarditzat (virtual o actor), i per a l’estudiant. D’aquesta manera, els estudiants i les estudiants poden consolidar bones pràctiques i aprendre dels seus errors, sense conseqüències per al món real.

DURADA DE LES SESSIONS:

1 2 h.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

10 - 20.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Videoconferència, retransmissió.

REQUERIMENTS D’ESPAI:

És imprescindible disposar d’aules de simulació equipades amb el material necessari per simular els escenaris que es volen desenvolupar (com ara una sala de consultes externes, un espai per a urgències, etc.) i de personal tècnic per al funcionament i manteniment de la sala i dels equips informàtics. També és necessari que hi hagi una sala contigua perquè els participants que no siguin a l’escenari puguin observar la simulació per streaming.

ALTRES REQUERIMENTS:

S’ha de tenir en compte que els docents necessiten tenir una formació específica per posar en pràctica la simulació. Es tracta d’una metodologia molt ben establerta, que consta de tres fases (prebriefing, escenari i debriefing) i els docents han de saber com guiar-les.

BIBLIOGRAFIA: