Comparteix:

Classe Magistral

El professor o professora exposa els continguts verbalment.

Aprenentatge basat en projectes.png


Sessions
45 minuts


Nombre d'estudiants
Grups grans (100-200)


Espai
Aula tipus amfiteatre

En les classes magistrals el professor o professora fa una exposició oral dels continguts, que pot acompanyar amb recursos gràfics en una pissarra o una pantalla.

DURADA DE LES SESSIONS:

45 minuts.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

Entre 100 i 200.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Sistemes multimèdia de presentació i/o captació, retransmissió, programes per interaccionar amb el públic (qüestionaris a temps reals, pissarra digital, etc).

REQUERIMENTS D’ESPAI:

Aula de tipus amfiteatre, amb seients còmodes per als estudiants i les estudiants i amb lloc per fer-hi servir un ordinador o un quadern de notes. Endolls per a portàtils. Sistemes de multimèdia i àudio de qualitat. Haurien de permetre la retransmissió a distància. Bon aïllament acústic.

ALTRES REQUERIMENTS:

El professor o professora ha de ser un referent en el seu àmbit, ha de tenir una bona oratòria, ha de dominar la llengua amb la qual s’imparteix la classe i ha de tenir recursos de posada en escena per atraure i retenir l’atenció dels estudiants i les estudiants.

BIBLIOGRAFIA: