Comparteix:

Aprenentatge i Servei

Organitza aprenentatge i servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat.

Aprenentatge basat en projectes.png


Sessions
Flexibles, no pot coincidir amb horaris establerts


Nombre d'estudiants
Depèn del projecte


Espai
Depèn del projecte

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Els estudiants i les estudiants assoleixen els coneixements, competències, habilitats i/o valors d’una assignatura treballant en un projecte de responsabilitat cívica dins d'un servei real de la societat, ja sigui una institució o una empresa.

DURADA DE LES SESSIONS:

Les sessions d’interacció amb els receptors del servei acostumen a tenir una durada que excedeix la d’una sessió de classe estàndard i pot no coincidir amb els horaris establerts. Cal preveure que que la planificació pugui tenir una certa flexibilitat.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

Depèn del tipus de projecte i el servei a la comunitat que es faci.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Eines de treball col·laboratiu.

REQUERIMENTS D’ESPAI:

Generalment, una bona part de l'activitat es fa fora de la Universitat, en col·laboració amb entitats externes, de manera que les necessitats de l’espai depenen de la manera com s’articula cada projecte.

ALTRES REQUERIMENTS:

Es requereix la col·laboració amb entitats externes a la Universitat que treballin aspectes relacionats amb l’assignatura que s’imparteix.

BIBLIOGRAFIA:

EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: