Comparteix:

Ludificació

Utilitza els mecanismes dels jocs per motivar l'aprenentatge.

Aprenentatge basat en projectes.png


Sessions
1 o 2 h


Nombre d'estudiants
Tot tipus de grups


Espai
Tot tipus d'espai

Es tracta d’utilitzar els mecanismes propis dels jocs en un ambient d'aprenentatge per captar l’atenció, motivar i promoure la participació dels estudiants i les estudiants, i millorar la resolució de problemes. Algunes estratègies de ludificació poden ser: reptes assolibles, missions, narratives, equips, retroalimentació, sistemes de recompensa, barres de progressió, etc. Es pot ludificar alguna activitat o tota una assignatura.

DURADA DE LES SESSIONS:

En general s’adapta a la durada d’una sessió convencional d’una o dues hores.

NOMBRE D’ESTUDIANTS PER GRUP:

Es tracta d’una metodologia que es pot aplicar tant per a grups petits com mitjans o grans.

FACILITADORS TECNOLÒGICS:

Plataforma de gestió de recompenses (ATENEA), enquestes en línia (Kahoot!, ATENEA, etc.).

BIBLIOGRAFIA:

EXPERIÈNCIES INSPIRADORES: